Vysťahovalectvo z obce Žiar

Vysťahovalectvo z obce Žiar do USA v rokoch 1892 - 1938