Žiar v obrazoch

Letecký pohľad na našu obecJe jedno milé miesto ukryté v lone rozprávkového údolia, v podhorí vďačného objatia Západných Tatier, kde krištáľové vody potoka Smrečianka vyhĺbili divotvorné koryto do prstenca slovenských veľhôr, aby tieto otvárali svoju náruč južným lúčom slnečného svitu.

Pohľad na Žiarsku dolinu
Cesta zo salaša Žiar
Celkový pohľad na našu obec

 


Prekrásne prírodné scenérie, zvláštna flóra a fauna priťahujúca turistov - domácich ako aj zahraničných hostí, ktorí túžia po telesnej či duševnej relaxácii na čistom vzduchu, po vôni ihličia smrekov, borovíc, kosodreviny.

Celá dolina ako záhradka s vencom vrchov - Baranca, Smutným sedlom, Tromi kopami, Baníkovom, Príslopom a Ráztokou, pripomína otvorenú dlaň, ktorá štedro obdarí každého, kto sa chce ňou poláskať a byť v nej šťastný. Táto stránka vám poskytuje rozprávanie o vzniku a osídlení obce Žiar, o živote ľudí v nej, ale aj o ich boji prežiť. Všetko v reálnom čase histórie, ktorá vás vovedie do časov tienistých, ale i príhodných.

Oproti minulosti sa súčasný život neuveriteľne zmenil. Kým naši starší spomýnajú na časy potu a boľavých mozolov, dnes zvykneme hovoriť, že sme deti slnka, relatívneho pokoja, keď vojnu pamätajú len tie najstaršie generácie...

Každý, kto si chce potvrdiť túto skutočnosť, musí zavítať k nám. Vám, hosťom želám, aby táto stránka o našej obci bola dobrým spoločníkom na ceste k nám, rodákom pri návratoch domov, a rovnako tak nech je prvou informáciou všetkým tým, ktorí navštívia nielen našu obec, ale i prekrásnu prírodu Žiarskej doliny.

Peter Moravčík
starosta obce