Dobrovoľní hasiči

Hasiči z 30-tych rokov minulého storočia História vzniku a existencie Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari je úzko spätá so susednou obcou Smrečany. Historické záznamy uvádzajú vznik v roku 1888, kedy spoločne s obcou Smrečany bol vytvorený dobrovoľný hasičský zbor. Na čele zboru bol Emanuel Koritšánsky. Spoločný zbor si pre začiatok kúpil ručnú striekačku a 100 m hadíc. Spoločný zbor tvorilo asi 30 členov. Aj tento trápili počiatočné problémy s výstrojom, výzbrojou a priestormi. No nielen požiare, ale aj časté povodne sužovali obyvateľov tejto doliny. Historické záznamy hovoria, že Dobrovoľný hasičský zbor pomáhal občanom pri povodniach v rokoch 1911, 1917, 1924, 1925, 1926, 1930 a ďalších.


Obec postihli aj veľké požiare
Hasiči pred hasičskou zbrojnicou (60-te roky minulého storočia)
Úspech v hasičskej súťaži
Hasiči v 70-tych rokoch minulého storočia
Medzi dobrovoľných hasičov patrili aj ženy
Ručná striekačka
Členovia hasičského zboru obce Žiar v r. 1999
Rok 1930 - 7. júna zasiahol obec katastrofálny požiar, ktorý sa silným vetrom rozšíril a zasiahol 31 obytných domov a hospodárskych budov. Tento požiar vznikol pri pečení koláčov. pri hasení bola použitá ručná striekačka (rok výroby 1918-20, firma István Kohler-Budapešť) a striekačky a hasiči zo susedných dedín. Najviac pri hasení pomohla motorová striekačka z Liptovského Mikuláša a vojaci z Liptovského Mikuláša, ktorí cvičili v okolí Žiaru. Postihnutým občanom bola poskytnutá materiálna a tiež peňažná pomoc (175 000,-).

Rok 1931 - 29. október. Požiar u Jána Matejku, Michala Krempaského a Jána Rakytu si vyžiadal za obeť hospodárske budovy.
 
Rok 1934 - 24. apríl. za obeť padli humná. Pomoc pri hasení poskytli hasiči zo Smrečian so svojou motorovou striekačkou a tiež hasiči z Jalovca a Veternej Poruby.

Rok 1934 - 17. júl - povodeň s veľkými škodami v obciach celej doliny (Žiar, Smrečany, Okoličné).

Rok 1936 - 22. marca vypukol požiar u Jána Jarabu na nižnom konci, kde zhoreli hospodárske budovy, náradie a časť strechy nad domom. Tento požiar bol dôvodom, že obec si objednala prostredníctvom zástupcu firmy Hušek - Fláder motorovú striekačku za 31 600,- Kčs. Táto bola s kompletným príslušenstvom dodaná do jedného mesiaca. Slávnostná kolaudácia dodanej striekačky bola 9. mája za prítomnosti skúšobného komisára ZHJ, zástupcu firmy a činovníka obce.

Rok 1938 - 21. mája - požiar u Mateja Matejku - pekára, kde zhoreli zadné stavy. Požiar sa rozšíril na Šunovie humno, pokryté slamou a domček Michala Juráša. Ostal len domček bez strechy. Pri hasení pomáhali hasiči zo Smrečian, Jalovca, Bobrovca. Pomoc poskytla aj autostriekačka z Liptovského Mikuláša. Tu sa prvýkrát osvedčila motorová striekačka "Fláderka". Vojnové roky boli obdobím častých požiarov v obciach tejto doliny. V roku 1944 bola vypálená chata KSTL v Žiarskej doline, požiar v Smrečanoch v jeseni 1944, ako aj požiare na jar v roku 1945, keď dediny boli v priamom frontovom pásme. Vojnové škody presiahli čiastku 20 miliónov korún.

Rok 1948 a 1949 - povodne značne zmenili koryto Smrečianky.
 
Rok 1949 - 20. november - požiar zasiahol opäť Mateja Matejku - pekára, kedy zhoreli hospodárske budovy.
 
Rok 1952 - 24. november - požiar, pri ktorom preukázala kvality domáca motorová striekačka "Fláder", ktorá pracovala celý deň. Požiarom boli zasiahnuté hospodárske budovy Matrina Michalku, Mateja Janču. Za veľkého mrazu obetavo pracovali všetci členovia Dobrovoľného hasičského zboru a občania obce. Príčinou požiaru bola zlá inštalácia dymovej rúry cez povalu a horľavý materiál okolo nej.
 
Rok 1958 - veľká povodeň v obci, ktorá strhla mosty v obciach doliny a zmenila koryto rieky. 
 
Hasičský zbor počas prvej svojej existencie vlastnil ručnú striekačku (1918), motorovú striekačku "Fláder" (1936). Tieto boli umiestnené v drevenej budove pri zvonici. Budova bola postavená v roku 1930. V roku 1953 sa požiarna technika presťahovala do priestorov hasičského skladišťa, ktoré je súčasťou novostavby Kultúrneho domu, kde je aj Obecný úrad.

Súčasnosť Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari je v modernej technike 3x PPS-12, 1x DHUS 16, 1x Fláder, vozidlo Š 1203 a AVIA A-30.
 
Zbor má v súčasnosti 58 členov, ktorých vedie predseda Ladislav Juráš a veliteľ Vladimír Čulman. Vo svojej činnosti sa zameriavajú aj na prácu s deťmi. Stavajú tak na úspešných výsledkoch, ktoré boli dosiahnuté v minulých rokoch (Dušan Ondris - úspešné umiestnenie v národnom kole v roku 1968, popredné umiestnenie v rámci okresu a pod.).
 
Hasiči nežijú len prevenciou a represiou, ale tvoria aj súčasť kultúrnej stránky života. Známe sú ich hasičské zábavy, plesy, divadelné predstavenia, zájazdy po Slovensku, na južnú Moravu aj družobné návštevy Opavy a okolia spojené s účasťou hasičského družstva na družobných pohárových súťažiach.


120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari

Dňa 16.8.2008 usporiadal miestny DHZ v Žiari podujatie, na ktorom si jeho členovia, ako aj občania Žiaru, pripomenuli 120. výročie jeho založenia v našej obci. Oslavy začali sprievodom hasičských družstiev a ich techniky z našej obce i susedných obcí, a to z obcí Smrečany, Veterná Poruba a Závažná Poruba za prítomnosti najvyšších funkcionárov HaZZ z okresu Liptovský Mikuláš i družobného mesta Opava. Potom prebehla v miestnom Kultúrnom dome slávnostná akadémia, na ktorej boli ocenení zaslúžilí členovia DHZ, a na ktorej bola zdôraznená vo vystúpeniach starostu obce a pozvaných hostí dôležitosť fungovania DHZ i v takých malých obciach, ako je naša obec. Po skončení akadémie boli predvedené jednotlivými družstvami ukážky požiarnej techniky a ich činnost pri simulovanom požiarnom zásahu. Vydarené podujatie bolo zakončené večernou tanečnou zábavou.

Aktuálne informácie o DHZ Žiar nájdete na http://www.dhzziar.weebly.com/

Fotogaléria zo 120. výročia

120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari 120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari 120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari 120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari
120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari 120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari 120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari 120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari
120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari 120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari 120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari 120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari
120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari 120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari 120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari 120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari
120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari 120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari 120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari 120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari
120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari 120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari 120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari 120. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari
 
Fotogaléria zo slávnostného otvorenia prístavby Hasičskej zbrojnice 10.9.2011

005006007029
017030035035
046056058003

Fotogaléria z branného preteku 1.10.2011

001010015024030033009012
037038041043

Fotogaléria z taktického cvičenia 2.júna.2012

IMG_3383IMG_3389IMG_3391IMG_3393
IMG_3396IMG_3405IMG_3407IMG_3407
IMG_3432IMG_3456IMG_3460IMG_3461

Fotogaléria z odovzdávania hasičského auta 19.9.2015


 BEN4602 BEN4611 BEN4620 BEN4628 BEN4635 BEN4645 BEN4650 BEN4653