Informácia pre občanov Žiaru

Dňa 14.11.2017 boli osadené dopravné značky od odbočky z cesty generála P. Kunu (odbočka z Hája Nicovô)  do Smrečian  a v opačnom smere od Smrečian  na Háj (od družstva), a to  značka B 3, „zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel“ . Zákaz nebude platiť pre občanov, podnikateľov a zamestnancov, ktorí majú trvalý pobyt resp. sídlo organizácie alebo nehnuteľnosť v obci Smrečany a Žiar, a to na základe súhlasu dopravného inšpektorátu.

V prípade policajnej kontroly, nech sa občania voči prípadnej pokute odvolajú na základe tejto informácie. Originál žiadosti a súhlasu ODI sú na obecnom úrade v Smrečanoch.