Pošta Smrečany

Vedúca pošty v Smrečanoch oznamuje, že hľadá
poštovú doručovateľku na zastupovanie s termínom
nástupu 01.decembra 2017.
Doručuje sa obec Žiar a obec Smrečany.
Záujemca musí mať viac ako 18 rokov.
Bližie informácie Vám poskytne vedúca pošty
na tel. čísle 044/5586129.

Takisto sa hľadá záujemca, ktorý uskutoční
odpis stavov elektromerov len u podnikateľských
subjektov v k. ú. Žiar.