Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Výsledky hlasovania v obci Žiar vo voľbách do orgánov ŽSK konaných 04.11.2017
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

Informácia pre voliča
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupieľstva ŽSK - volebný obvod č.5